За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3782/28.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3782/28.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.504.22 по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3781/28.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3781/28.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща сграда в казан за изваряване на ракия” с местоположение УПИ XI-175, кв. 9 по плана на с. Долец, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3780/28.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3780/28.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж и плътна ограда” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.9054 по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3778/28.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3778/28.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД/ППС/ RP4779 Popina” с местоположение имот 098038 в землището на с. Попина, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 3748/25.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3748/25.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПП на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Дулово”

Писмо до възложителя с изх. № 3747/25.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3747/25.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: Жилищна сграда Жасмин” с местоположение УПИ II-3043, кв. 30 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3746/25.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3746/25.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гаражна клетка № 1” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.8872 по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3745/25.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3745/25.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на работилница за автотенекеджийски услуги и паркинг за осъществяване на дейността” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.1.232 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3744/25.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3744/25.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Преработка и промяна на проект за пристройка - цех за металообработка и дървообработване в цех за монтаж на декори и сектор с бояджийска камера” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1230 по КК на гр. Русе

Галерия