За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3551/08.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3551/08.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Строеж на стопанска сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.899 по КК на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3537/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3537/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна на предназначението по време на строителство на част от складово помещение за търговска и производствена дейност в помещения за варене на ракия и автомивка на обща площ 100 кв. м” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3548 (УПИ II-3548, 3549, кв. 270) по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3536/07.11.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 3536/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ на имот 012010 в землището на с. Николово, предвиждащ промяна предназначението на земята, обособяване на четири самостоятелни имота и изграждане на жилищни сгради в новообразуваните имоти”

Писмо до възложителя с изх. № 3535/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3535/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПП с цел създаване на устройствена зона за изграждане на канализационно отклонение за жилищна сграда в ПИ с идентификатор 66425.504.22 по КК на гр. Силистра”

Писмо до възложителя с изх. № 3534/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3534/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин във фризьорски салон” с местоположение УПИ IV-1368, кв. 286 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3532/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3532/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда в цех за медицински нестерилни изделия от готови материали” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.67 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3531/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3531/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги Народно Читалище Елин Пелин - с. Подайва” с местоположение УПИ I-205, кв. 78 по плана на с. Подайва, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3530/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3530/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на офис № 1 в магазин за промишлени стоки” с местоположение УПИ II-3952, 3962, кв. 302 (самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.3952.1.20) по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3529/07.11.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3529/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги Народно Читалище Пробуда - 1929 г. - с. Свещари” с местоположение УПИ IX-164, кв. 7 по плана на с. Свещари, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3528/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3528/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги Народно Читалище Н. Й. Вапцаров - с. Малко Йонково” с местоположение УПИ XV-765, кв. 73 по плана на с. Малко Йонково, общ. Исперих

Галерия