За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 688/20.03. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 688/20.03. 2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с обществено обслужващ партер и

подземни гаражи” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5762 по КК и КР на град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 676/20.03. 2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 676/20.03. 2015 г., относно ИП/ПП за Реконструкция и рехабилитация на Общински път  (RSE 1173/ІІІ-2102, Борисово -

Черешово) - Голямо Враново - Бабово-Ряхово (RSE 1171), от км. 9+134 до км 16+739, Община Сливо поле, Област Русе

Писмо до възложителя с изх. № 675/20.03 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 675/20.03 2015 г., относно ИП/ПП за Реконструкция и рехабилитация на Общински път  (RSE 1173/ІІІ-2102, Борисово -

Черешово) - Голямо Враново - Бабово-Ряхово (RSE 1171), от км. 0+20 до км 9+084, Община Сливо поле, Област Русе

Писмо до възложителя с изх. № 673/20.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  673/20.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Обществено обслужваща сграда -3 бр. магазини за промишлени стоки и 5 бр. офиси” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.1.4842 по КК и КР на град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 672/20.03. 2015

Писмо до възложителя с изх. № 672/20.03. 2015 г., относно ИП/ПП за „Допълващо застрояване към предприятие за производство на чорапи - метален навес” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.6.15 по КК и КР на град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 671/20.03. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 671/20.03. 2015 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на производство  на детайли от черни и цветни метали и прахово боядисване на метални изделия” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.648 по КК и КР на град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 670/20.03. 2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 670/20.03. 2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин за плодове, зеленчуци, пакетирани хранителни стоки, напитки и промишлени стоки във фризьорски салон” с местоположение ПИ с идентификатор63427.2.4191.1.1 по КК и КР на град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 669/20.03. 2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 669/20.03. 2015 г., относно ИП/ПП за „Разширение на силозно стопанство за съхранение на зърно, с цел подобряване на

добрите производствени практики и качеството на съхранение на земеделската продукция” с местоположение ПИ с идентификатор № 0060069 по плана на село Бръшлен, Община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 668/19.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  668/19.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за селскостопански инвентар” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.501.709 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра 

Галерия