За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1589/23.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1589/23.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на еднофамилна жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 500.4029, УПИ VІ, кв. 47 по кадастралната карта на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 1573/22.05.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1573/22.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция, ремонт и подобряване на прилежащите пространства на църква "Свети Димитър Солунски"” с местоположение имот 228, кв. 36 по плана на гр. Сливо Поле, общ. Сливо Поле

Писмо до възложителя с изх. № 1572/22.05.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1572/22.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт, реконструкция и подобряване на прилежащите пространства на църква "Свети Георги"” с местоположение ПИ с идентификатор 63668.151.1261 по кадастралната карта на с. Ряхово, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1571/22.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1571/22.05.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП- ИПРЗ за изграждане на склад за съхранение на зеленчуци” с местоположение УПИ XXІІІ-793, кв. 27 по плана на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1562/21.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1562/21.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуващо производствено помещение в автосервиз” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.579 по кадастралната карта на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1561/21.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1561/21.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на селска къща на 2 етажа със стопански пристройки и плътна ограда” с местоположение УПИ ІV-342, кв. 47 по плана на с. Малък Преславец, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 1559/21.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1559/21.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Разширение на съществуваща бензиностанция с модулна газстанция” с местоположение имот 019011 по плана на с. Черковна, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1555/20.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1555/20.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и преоборудване на сгради за бременни свине и силозно складово стопанство” с местоположение имот 079001 по плана на с. Голямо Враново, общ. Сливо Поле

Писмо до възложителя с изх. № 1528/18.05.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1528/18.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 065224 по плана на с. Юделник, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1527/18.05.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1527/18.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 065119 по плана на с. Юделник, общ. Сливо поле

Галерия