За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1526/18.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1526/18.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 065148 по плана на с. Юделник, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1525/18.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1525/18.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 065007 по плана на с. Юделник, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1524/18.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1524/18.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройсто на навес в магазин за авточасти” с местоположение УПИ ХХV-2778, кв. 83 по плана на гр. Бяла, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 1523/18.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1523/18.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда” с местоположение УПИ ХІІ-138, кв. 13 по плана на с. Българка, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1516/17.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1516/17.05.2013 г., относно ИП/ПП за „КПИИ съгласно чл.150 от ЗУТ” с местоположение УПИ ІХ-334, кв. 29 по плана на гр. Исперих, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1489/ 17.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1489/ 17.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 043013 по плана на с. Кошарна, общ Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1490/ 17.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1490/ 17.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 043108 по плана на с. Кошарна, общ Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. №1491 /17.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. №1491 /17.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на ферма за калифорнийски червей, с цел преработка на оборски тор в биотор” с местоположение имот 078012 по плана на с. Старо Село, общ Тутракан

Галерия