За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1446/14.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1446/14.05.2013 г., относно ИП/ПП за ПУП - ПЗ за създаване на устройствена основа за нискоетажно жилищно застрояване с местоположение ПИ с идентификатор 63427.167.281 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1445/14.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1445/14.05.2013 г., относно ИП/ПП за ПУП - ПЗ за създаване на устройствена основа за нискоетажно жилищно застрояване с местоположение ПИ с идентификатор 63427.167.282 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1444/14.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1444/14.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автомивка и кафе-аперитив” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.9158 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1442/14.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1442/14.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от сутерен на съществуваща триетажна административна сграда в цех за закуски” с местоположение ХІІ-106, кв. 4 по плана на с. Окорш, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1422 /10.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1422 /10.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.930 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1417/10.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1417/10.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и преустройство на съществуващи помощения в доилна зала и монтаж на нова доилна инсталация” с местоположение имот 357001 по плана на с. Божурово, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 1416/09.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1416/09.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на смесен магазин” с местоположение УПИ V-724, кв. 38 по плана на с. Ясеновец, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1414 /09.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1414 /09.05.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на склад за материали и склад за готова продукция” с местоположение ПИ с идентификатори 63427.6.11 и 63427.6.15 по кадастраланата карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1413/09.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1413/09.05.2013 г., относно ИП/ПП за „ Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда в лекарски кабинет” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.1629 по кадастраланата карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1412/09.05.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1412/09.05.2013 г., относно ИП/ПП за „ Обособяване на площадка за изкупуване и съхранение на отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.95.2 по кадастраланата карта на гр. Русе

Галерия