За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1134/12.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1134/12.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на част от селскостопанска сграда във фризьорски салон”, с местоположение: ПИ с идентификатор 41144.500.169.3по кадастраланата карта на с. Калипетрово, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1133/12.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1133/12.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на пристройка и промяна предназначението на съществуваща стопанска сграда в работилница”, с местоположение: УПИ VI-141, кв. 10 по плана на с. Семерджиево, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1132/12.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1132/12.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на GSM базова станция № SLS0024”, с местоположение: УПИ III, кв. 11 по плана на с. Нова Черна, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 1131/12.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1131/12.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на склад за строителни материали, горивни материали – дърва за огрев и въглища и продажба на бутилки с пропан бутан”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.9.3 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1130/12.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1130/12.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на магазин за промишлени стоки с пристрояване към него с цел обособяване на работилница за разфасоване на пчелен мед и продукти и магазин за продажба на мед и пакетирани хранителни стоки”, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.502.1198.1 по кадастралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1102/11.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1102/11.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на част от стопанска сграда в казан за изваряване на ракия”, с местоположение: имот с № 120050 в землището на с. Овен, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1101/11.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1101/11.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на гараж в магазин за промишлени стоки”, с местоположение: УПИ III, кв. 75 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1088/10.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1088/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на две пристройки към съществуваща жилищна сграда”, с местоположение: ПИ с идентификатор 24030.501.1706 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1087/10.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1087/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за селскостопанска продукция, техника, инвентар и битови помещения за персонала”, с местоположение: УПИ VI-1200, кв 112 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 1086/10.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1086/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Монтаж на кантар и изграждане на склад за селскостопанска техника и инвентар ”, с местоположение: имот с № 938031 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново

Галерия