За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3840/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3840/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на хале за интензивно отглеждане на бройлери с капацитет до 40 000 броя места за птици", с местоположение ПИ 05517.3.27 по КККР на с. Борисово

Писмо до възложителя с изх. И-3840/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3840/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на хале за интензивно отглеждане на бройлери с капацитет до 40 000 броя места за птици", с местоположение ПИ 05517.3.27 по КККР на с. Борисово

Писмо до възложителя с изх. И-3839/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3839/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Закупуване и монтаж на модул за производство на фуражно мюсли марка GRUBER модел SMT 300 - 1 бр. и Закупуване и монтаж на танк за охлаждане /млекоохладителна вана/ марка Тони стар модел ТИП 300 - 1 бр.", с местоположение ПИ 730001 в землището на с. Кара Михал

Писмо до възложителя с изх. И-3838/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3838/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, реконструкция и оборудване на съществуващи животновъдни сгради в ПИ с идентификатор 10834.34.30 в землището на с. Ветрен, община Силистра"

Писмо до възложителя с изх. И-3833/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3833/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автономна фотоволтаична електрическа централа с батерии с мощност 50 kWp, разположен на покрив на сграда 1 в ПИ с идентификатор 63668.139.72 по КК и КР на с. Ряхово, общ. Сливо поле"

Писмо до възложителя с изх. И-3831/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3831/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на дотоволтаична централа за собствени нужди, с мощност 50 kW", с местоположение ПИ 87700.24.12 по КККР на с. Ястребово

България в Юнеско

Галерия