За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-16-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-16-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развитие на община Ценово за периода 2014–2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.11.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-14-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-14-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с номер 080009 в землището на гр. Сеново, Община Ветово, предвиждащ промяна на предназначението и отреждане на земята за производствени и складови дейности с цел създаване на устройствена основа за изграждане на обслужваща сграда и автокантар. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.10.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-15-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-15-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Цар Калоян за периода 2014 – 2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.10.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-13-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-13-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развитие на Община Кайнарджа за периода 2014-2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.10.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-12-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на наПодробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с номер 000065 в землището на с. Поройно, общ. Дулово, предвиждащ промяна предназначението на имота и изграждане на склад за селскостопанска продукция и инвентар.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.10.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-12-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на наПодробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с номер 000065 в землището на с. Поройно, общ. Дулово, предвиждащ промяна предназначението на имота и изграждане на склад за селскостопанска продукция и инвентар.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.10.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-11-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-11-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развитие на община Лозница за периода 2014-2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.09.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-10-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-10-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Ситово за периода 2014-2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.09.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-9-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развитие на община Исперих за периода 2014 – 2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Галерия