За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Становища по ЕО

Становище по ЕО № РУ 1-1/2024 г. за съгласуване на Проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Лозница

Становище по ЕО № РУ 1-1/2024 г. за съгласуване на Проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Лозница.

Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 /четиринадесет/ дни, считано от 12.01.2024 г., както и чрез публичен регистър с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43042

Възложители:

  • ОБЩИНА ЛОЗНИЦА;
  • К. БАХНЕВ;
  • М. ЙОРДАНОВ.

Становище по ЕО № РУ 2-3/2022 г.

Становище по ЕО № РУ 2-3/2022 г. за съгласуване на проект на Общ устройствен план на Община Ветово.

Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.07.2022 г., както и чрез публичен регистър с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/3612

Становище по ЕО № РУ 1 – 1 / 2022 г.

Становище по ЕО № РУ 1 – 1 / 2022 г. за съгласуване на Общ устройствен план на Община Ценово.

Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.01.2022г., както и чрез публичен регистър с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/3613

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Становище по ЕО № РУ 1 – 1 / 2021 г.

Становище по ЕО № РУ 1 – 1 / 2021 г. за съгласуване на Общ устройствен план на Община Две могили.

Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.02.2021 г., както и чрез публичен регистър с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/5065

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Становище по ЕО № РУ 1 – 4 / 2020 г. за съгласуване на Общ устройствен план на Община Исперих.

Становище по ЕО № РУ 1 – 4 / 2020 г. за съгласуване на Общ устройствен план на Община Исперих.
Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.12.2020 г., както и чрез публичен регистър с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:
 http://registers.moew.government.bg/eo/lot/3620
След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Становище по ЕО № РУ 2 – 5 / 2019 г.

Становище по ЕО № РУ 2 – 5 / 2019 г.. за съгласуване на Общ устройствен план на Община Разград.

Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.12.2019 г., както и чрез публичен регистър с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:

 http://registers.moew.government.bg/eo/lot/3634

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Становище по ЕО № РУ 2 – 5 / 2019 г.

Становище по ЕО № РУ 2 – 5 / 2019 г.. за съгласуване на Общ устройствен план на Община Разград.

Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.12.2019 г., както и чрез публичен регистър с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:

 http://registers.moew.government.bg/eo/lot/3634

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Становище по ЕО № РУ 1 – 4 / 2019 г.

Становище по ЕО № РУ 1 – 4 / 2019 г.  за съгласуване на Общ устройствен план на Община Русе.

Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.11.2019 г.

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Становище по ЕО № РУ 1 – 1 / 2018 г.

Становище по ЕО № РУ 1 – 1 / 2018 г. . за съгласуване на Общ устройствен план на Община Лозница.

Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.01.2018 г.

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Галерия