За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

ПОС терминално устройство за директни плащания

РИОСВ - Русе  разполага с ПОС терминално устройство (ПОС терминал) за приемане на директни плащания с дебитни и кредитни карти.

България в Юнеско

Галерия