За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 
Публични регистри за провеждане на процедури по ОВОС и ЕО

Публични регистри за провеждане на процедури по ОВОС и ЕО (0)

http://registers.moew.government.bg/eo/

http://registers.moew.government.bg/ovos/

 

Галерия