За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3572/12.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3572/12.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на оптична свързаност на бул. България № 123, гр. Русе” в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3571/12.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3571/12.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуваща сграда с идентификатор 41143.503.27.2 в с. Калипетрово, община Силистра и пристройка към нея за обособяване на склад за готова селскостопанска продукция”

Писмо до възложителя с изх. № 3570/12.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3570/12.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на храм и реконструкция с промяна предназначението на масивна сграда за провеждане на църковни тържества и просветна дейност” с местоположение имот с номер 579, кв. 46 в землището на гр. Бяла, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 3569/12.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3569/12.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Полагане на електрически кабел за захранване на преместваем обект - микробус за печене на пилета” с местоположение имот с номер 63427.2.5533 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3541/07.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3541/07.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща за гости” с местоположение имот с номер IV - 57, кв. 9 в землището на с. Пет кладенци, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 3539/07.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3539/07.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция № 4501, разположена върху покрива на жилищна сграда” с местоположение имот с номер 63427.2.4852 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3538/07.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3538/07.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция № 4646” с местоположение имот с номер 000595 в землището на гр. Бяла, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 3528/07.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3528/07.10.2015г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 055038 в землището на с. Осенец, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3527/07.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3527/07.10.2015г., относно ИП/ПП за „Технологично обновяване на Винарска къща Русе АД” с местоположение имот с номер 63427.156.849 в землището на гр. Русе, община Русе

Галерия