За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2984/21.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2984/21.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда и ограда” с местоположение УПИ VIII-432, кв. 48 по плана на с. Нова Черна, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2983/21.08.

Писмо до възложителя с изх. № 2983/21.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж, като допълващо застрояване” с местоположение УПИ XIII-26, кв. 4 по плана на с. Полковник Таслаково, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2982/21.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2982/21.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на магазин за промишлени стоки в заведение за бърза закуска” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.505.441 по КК и КР на гр. Разград, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2981/21.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2981/21.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от апартамент в търговски обект и пристройка за стълбище към него” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.500.3686 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2980/21.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2980/21.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Строителство на църква „Св. Петка” на Тяло А, пристройка нискоетажно застрояване, ремонт и реставрация на сгради в манастира, подобряване на прилежащи пространства-Тяло Б” с местоположение имот с номер 001216 в землището на с. Копривец, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2979/21.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2979/21.08.2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ИПР) в кв. 23 на село Побит Камък с местоположение УПИ XVII-8371, кв. 23 по плана на с. Побит камък, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2978/21.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2978/21.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Базова станция № 4948 разположена върху покрива на съществуваща сграда” с местоположение поземлен имот с идентификатор 37010.90.346 (сграда с идентификатор 37010.90.346.1) по КК и КР на с. Китанчево, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2976/21.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2976/21.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Пътна връзка към ПИ 080009, местност „Гарата”, землище Сеново, Републикански път III-2003 Дряновец-Сеново-Глождево, км. 17+054 ляво” с местоположение имот с номер  080009  в землището на с. Сеново, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 2975/20.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2975/20.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изпълнение на първостепенна веломрежа” с местоположение:

- участък № 1 Кръгово- Рига -дължина на трасето 980 м в зелената разделителна ивица на бул. „Цар Освободител” и бул. „Фердинанд”;

- участък № 2 Кръгово - Автогара Русе-юг - дължина на трасето 1290 м в зелената разделителна ивица на бул. „Цар Освободител” до края на ул. „Борисова”;

- участък № 3 Кръгово - бул. „Липник” - дължина на трасето 3655 м до КАТ и връзката с бъдещата велоалея Русе-Текето;

- участък № 4 Пантеона - Альоша - Парк на младежта — бул. „Тутракан” - дължина на трасето 4305 м;

- участък № 5 бул. „Христо Ботев” - ж.к. „Чародейка” - ул. „Шипка” - ж.к. „Родина” - ул. „Чипровци” - с дължина 3812 м.

Галерия