За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2514/30.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2514/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 503.2426 по КП на местност Дрибак, с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № АО 4063/29.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 4063/29.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Порскостопански план” с местоположение имоти 000900 и 000901 в землището на с. Прелез, имот 000020 в землището на с. Яребица; имоти 000092 и 000012 в землището на с. Руйно, имоти 000146, 000240, 000241, 000243, 000244, 000247, 000248, 000249, 000252, 000253, 000255, 000258, 000259, 000260, 000261, 000262, 000263, 000266, 000267, 000271 и 000272 в землището на с. Черник, имоти 000200 и 000003 в землището на с. Поройно.

Писмо до възложителя с изх. № 2491/29.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2491/29.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на част от съществуваща сграда за административно-битова част към ремонтна работилница и складова база. Изграждане на надстройка с един етаж с височина до 10 м” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.2130 (УПИ II-22пп) по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2490/29.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2490/29.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Пристройка към сграда и преустройство в кафе аперитив” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.2130 по КК и КР на гр. Кубрат

Изходящ № АО 3736/31.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения от пауловния, орехи и кайсии на обща площ от 181.754 дка” с местоположение: имот 025032 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле

Изходящ № АО 3676/31.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на бързорастящи насаждения от пауловния” с местоположение: имоти 037004 и 070006 в землището на с. Кривица и имоти 000438 и 000439 в землището на с. Самуил, общ. Самуил

Изходящ № АО 3674/31.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на бързорастящи насаждения от пауловния в землищата на с. Богомилци и с. Хърсово, общ. Самуил на обща площ 209.006 дка” с местоположение: имоти 105029, 105031, 105032, 105033, 105034, 105035, 105036, 105037, 105038, 105039, 105040, 105041, 105042, 105043, 105044, 000374, 001012, 089038, 000349, 000350, 000351, 000356 в землището на с. Хърсово и имот 000257 в землището на с. Богомилци, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 2478/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2478/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 61710.609.2567 по КК и КР на гр. Разград, предвиждащ промяна предназначението на земеделска земя и отреждането ѝ "За жилищни нужди" и изграждане на жилищна сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 2477/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2477/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 043124 в землището на село Кошарна, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2476/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2476/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на автобояджийска камера” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.477.1.2 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия