За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2475/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2475/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 025053 в землището на село Долец, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2474/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2474/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 025043 в землището на село Долец, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2473/25.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2473/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 025039 в землището на село Долец, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2472/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2472/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Дейности по ремонт и реконструкция на църква "Свети Димитър"и подобряване на прилежащите ѝ пространства” с местоположение УПИ III-219, кв. 45 по плана на село Новград, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2471/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2471/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Дейности по ремонт и реконструкция на църква "Свето Възнесение Господне"и подобряване на прилежащите ѝ пространства” с местоположение УПИ I, кв. 83 по плана на село Караманово, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2470/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2470/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж и слънцезащитно съоръжение” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.936 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2469/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2469/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда и гараж” с местоположение УПИ I-673, кв. 14 по плана на село Щръклево, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2468/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2468/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин, офис и работилница за енергоефективни технологии” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7202 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2467/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2467/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение” с местоположение имот 150005 в землището на село Старо село, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2466/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2466/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от апартамент в офиси и изграждане на външно стълбище към тях” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3715.1 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия