За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1304/26.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1304/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за ПИ 205029, с. Николово, община Русе” с местоположение имот 205029 по плана на с. Николово

Писмо до възложителя с изх. № 1303/26.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1303/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на обособен участък за разкрояване на детайли за мебели и монтаж на автоматизиран манипулатор” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.72 по кадастраланата карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1302/26.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1302/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Извършване на основен ремонт на съществуваща жилищна сграда и пристройка към нея” с местоположение УПИ III-491, кв. 40 по плана на с. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 1301/26.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1301/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Монтаж на оборудване за цифрово радиоразпръскване с национален обхват в съществуваща телевизионна ретранслаторна станция” с местоположение имот 150417 по плана на с. Голеш

Писмо до възложителя с изх. № 1293/25.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1293/25.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Извършване на стопански риболов в съществуващ рибарник” с местоположение имот 063001 по плана на с. Сеново

Писмо до възложителя с изх. № 1293/25.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1293/25.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Извършване на стопански риболов в съществуващ рибарник” с местоположение имот 063001 по плана на с. Сеново

Писмо до възложителя с изх. № 1292/25.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1292/25.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща и магазин за промишлени, битови и хранителни дейности” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.735 по кадастраланата карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1291/25.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1291/25.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на стопански навес за съхранение на продукция и инвентар” с местоположение имот 000033 по плана на с. Драгомъж

Писмо до възложителя с изх. № АО 2212/24.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 2212/24.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на Пристан за разтоварване на уловите от прясна риба или други водни организми и Място за временно укритие на риболовните кораби” с местоположение ПИ 505.7 по плана на с. Пиргово

Писмо до възложителя с изх. № АО 2173/24.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 2173/24.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на басейн в ловен дом „Братила” с местоположение имот 081002 по плана на с. Васил Левски

Галерия