За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Указания

Съобщение относно участие на НПО в заседания на ЕЕС при РИОСВ-Русе

Съобщение относно участие на НПО в заседания на ЕЕС при РИОСВ-Русе отвори

Становище относно закупуване на земеделска техника по мярка 4.1. от ПРСС

Становище относно закупуване на земеделска техника по мярка 4.1. от ПРСС отвори

ПИД на Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към РИОСВ

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите отвори

 

 

Галерия