За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Указания

ПИД на Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към РИОСВ

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите отвори

 

 

Галерия