Печат на тази страница

Писмо до възложителя с изх. № 515/26.02.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 515/26.02.2016 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция № 4532” с местоположение имот с номер 087001 в землището на гр. Глоджево, община Ветово