За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Сигнали за корупция

Уважаеми граждани и партньори,
За да сигнализирате ръководството за корупционни действия или прояви на грубо отношение от страна на служители на РИОСВ-Русе можете да използвате кутията за сигнали, която се намира в „Административно обслужване”, в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на „Придунавски булевард” № 20, ет. 1.
Анонимните сигнали не подлежат на разглеждане, затова непремено запишете имената и  координатите си, за да се свържем с Вас.
Кутията за сигнали се отваря периодично от комисия, назначена от директора на РИОСВ-Русе. Ще бъдете своевременно уведомени за резултатите от извършените проверки.
Ако желаете да сигнализирате ръковоството или да изкажете мнение, можете да използвате телефоните на инспекцията:
082 820 771
082 820 774
082 809-281

Ръковоството на инспекцията Ви благодари предврително за коректното отношение и проявената гражданска активност!

 

Във връзка с дейностите, заложени в Плана за действие на областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Русе за 2014 г. и по- конкретно, предвиденото в раздел VI „Анализ и оценка за идентифициране на области с повишен корупционен риск”, т.1 „Анкетно проучване сред гражданите по въпроси, свързани с проява на корупционно поведение от страна на служители от администрациите”, екипът на РИОСВ-Русе любезно Ви моли да попълните анкетната карта.

Благодарим Ви предварително за отделеното време!

АНКЕТА

  1.   Според Вас имат ли служителите в администрацията възможност за осъществяване на корупционни действия и кои?

    а/ служителите, обслужващи на гише и непосредствено работещи с граждани;

    б/ експертите, изготвящи документите, предоставящи необходимата информация; в/ служителите на ръководно ниво;

    г/ други /посочете кои/...................................... ;

    д/ нямат възможност.

  2.    Случвало ли се е служител от администрацията да Ви поиска пари или друг вид нерегламентирана облага /извън нормативно определените тарифи/ за предоставяне на административна услуга?

                а/ Да;

                б/ Не.

Галерия