За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Жалби

През месец април  2022 г. в РИОСВ-Русе е постъпила 1 писмена жалба.

  • Постъпила е писмена жалба от жител на с. Дянково, област Разград за наводнени земеделски земи, вследствие дейността на млекопреработвателно предприятие (МПП). Извършена е съвместна контролна проверка с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“, при която е установено, че жалбата е основателна. Срещу собствениците на МПП ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

През месец март  2022 г. в РИОСВ-Русе не са  постъпвали писмени жалби


През месец февруари   2022 г. в РИОСВ-Русе не са  постъпвали писмени жалби


През месец януари  2022 г. в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба

  • Постъпила е писмена жалба за системно заливане с течни животински екскременти на обработваемата нива, намираща се в землището на с. Добротица, община Ситово. Жалбата не е от компетентността на РИОСВ-Русе. Препратена е към кметството на с. Калипетрово и ОДБХ-Силистра.

 Архив на съобщенията за постъпилите в РИОСВ-Русе писмени жалби по години: 2011 г. - 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. - 2019 г. - 2020 г. - 2021 г. 

България в Юнеско

Галерия