Печат на тази страница

Жалби

През месец декември  2021 г. в РИОСВ-Русе  са  постъпили 3 писмени  жалби.

 • Постъпила е жалба за незаконно сметоизхвърляне в непосредствена близост и вътре в имот с кадастрален № 87624.12.11 в землището на с. Ясеновец, община Разград. Препратена е по компетентност до Община Разград.
 • Постъпила е писмена жалба за отсечен орех без разрешително в община Главиница. Предстои препращането й по компетентност.
 • Постъпила е писмена жалба за отрязан клон на орех в частен имот, на 19.12.2021 г. в село Юделник, Община Сливо поле. Предстои препращането й по компетентност.

През месец ноември  2021 г. в РИОСВ-Русе  са  постъпили 3 писмени  жалби.

 • Постъпила е жалба за незаконно отглеждане на голям брой животни и замърсяване на улиците в село Николово, Община Русе. Жалбата е прапратена до кмета на Общината по компетентност.
 • Постъпила е жалба за миризма от фирма за производство на добавки за фураж в землището на село Долно Абланово, Община Русе. Извършена е контролна проверка на оператора, при която е установено, че жалбата е неоснователна.
 • Постъпила е писмена жалба за лоши миризми от шахти в землището на с. Стражец, община Разград. Извършена е контролна проверка, при която е установено, че жалбата е основателна. Предприети са административно-наказателни действия спрямо съответния оператор. Дадени са задължителни предписания. Предстои последващ контрол.

През месец октомври  2021 г. в РИОСВ-Русе  е  постъпила 1 писмена жалба.

 • Постъпила е писмена жалба от жител на с. Стражец, ул. „Вл. Заимов“ № 40А, гр. Разград срещу съсед за непремахнат комин. Жалбата е препратена към община Разград по компетентност.

През месец септември  2021 г. в РИОСВ-Русе  са  постъпили 2 писмени жалби.

 • Постъпила е писмена жалба от жител на с. Веселец, община Завет за неизправни ел. жици, преплетени в клоните на дърво, насъбрала се смет и миризми от животни от съседен имот. Жалбата е препратена по компетентност до кметството и енергоразпределетелното дружество.
 • Постъпила е писмена жалба от жител на гр. Мартен за безстопанствено дворно място в съседство, развъдник на змии, кърлежи и т.н. Жаблата е препратена към Община Русе за решаване по компетентност.

През месец август 2021 г. в РИОСВ-Русе е  постъпила 1 писмена жалба.

 • Постъпила е писмена жалба от жител на гр. Мартен за образувано нерегламенирано сметище и струпване на отпадъци в имота на друго лице, на ул. „Христо Ботев“ №31. Ще бъдат предприети мерки през месец септември, съвместно с РЗИ-Русе.

През месец юли 2021 г. в РИОСВ-Русе са  постъпили 3 писмени жалби.

 • Постъпила е писмена жалба от жител на кв. „Долапите“ в гр. Русе срещу съсед, който изхвърля битови и торови маси пред имота й. Жалбата е препратена по компетентност до Община Русе.
 • Постъпила е жалба от жител на с. Новград за нехуманно отглеждане на животни-крави в стопански двор, горене на отпадъци и пластмасови бутилки. Извършена е съвместна проверка с представители на Община Ценово относно нерегламенитраното тертиране на отпадъци. Установено е, че жалбата не е основателна.
 • Депозирана е писмена жалба за обгазяване на гр. Русе. Жалбоподателят твърди, че панелът за сигнали не работи. Предстои да се изпрати отговор. Извършени са тестове за работата на двата панела на интернет страницата. Не са установени дефекти.

През месец юни 2021 г. в РИОСВ-Русе е   постъпила 1 писмена жалба.

 • През месец юни в РИОСВ-Русе е постъпила 1 писмена жалба. Тя е препратена към РИОСВ-Шумен, тъй като обектът е в с. Светлен, Община Търговище, т.е. извън териториалния обхват на РИОСВ-Русе.

През месецмай 2021 г. в РИОСВ-Русе не са  постъпвали писмени жалби.


През месец април 2021 г. в РИОСВ-Русе са  постъпили 3 писмени жалби.

 • Постъпила е жалба от жител на гр. Русе за нерегламентирано разкомплектоване на автомобили. Предстои да се извърши проверка.
 • Постъпила е жалба за замърсяване на почвите вследствие на третиране на терени с препарати за растителна защита, в близост до детска градина. Сигналът е препратен към Областна дирекция „Земеделие“ в гр. Разград.
 • Постъпила е жалба от жител на с. Сушево, че негов съсед складира силаж от царевица в съседен двор, което причинява неприятни миризми и алергии. Сигналът е от компетентността на ОДБХ-Разград.

През месец март 2021 г. в РИОСВ-Русе са   постъпили 3 писмени жалби.

 •  Постъпила е жалба за струпани стъклени отпадъци на пасище в гр. Цар Калоян. Жалба е изпратена по компетентност до кмета на община Цар Калоян.
 • Постъпила е жалба срещу изграждане на фотоволтаична централа в с. Тетово, Община Русе. При проверка е установено, че за цитирания имот не е съгласувано инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична централа.
 • Постъпила е жалба за замърсяване на въздуха от дейността на „Брикетна фабрика“ в гр. Русе. Предстои да се извърши съвместна проверка с община Русе през месец април.

През месец февруари 2021 г. в РИОСВ-Русе не са постъпвали писмени жалби. 


През месец януари  2021 г. в РИОСВ-Русе е  постъпила 1  писмена жалба.

 Постъпила е жалба по е-поща срещу дейността на автомобилен сервиз и замърсяване с масла и др. отпадъци в гр. Русе. Извършена е контролна проверка, при която не са констатирани замърсени терени. От собственика са изискани документи и сключени договори с фирми за оползотворяване на отпадъци, които са представени в срок.


През месец декември  2020 г. в РИОСВ-Русе са постъпили 2  писмени жалби.

 • Постъпила е жалба от жител на с. Старо Средище, Община Исперих за отглеждане на кози в регулацията на населеното място. Жаблата е препратена към Община Исперих и ОДБХ-Разград.
 • Постъпила е писмена жалба за изпускане на непречистени отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие в гр. Главиница. Предстои да се предприемат административно-наказателни мерки.

През месец ноември  2020 г. в РИОСВ-Русе е постъпила 1  писмена жалба.

 • Постъпила е жалба от жител на с. Юделник за незаконен пукт за разкомплектоване на коли (ИУМПС). Предстои проверка.

 През месец октомври 2020 г. в РИОСВ-Русе са  постъпили две писмени жалби.

 • Постъпила е писмена жалба за наличие на незаконна автоморга в гр. Цар Калоян. Извършена е контролна проверка на място, при която е установено, че жалбата е основателна. Предстои да се предприемат административно-наказателни мерки спрямо нарушителя.
 • Препратена е писмена жалба от Община Русе, че в жилищна кооперация се извършват определени дейности. Жалбата не е от компетентността на РИОСВ.

През месец септември 2020 г. в РИОСВ-Русе са  постъпили пет писмени жалби.

 • Постъпила е писмена жалба от жител на гр. Русе за обгазяване на града. Жалбоподателката е подала още два сигнала – чрез 112 и на „Зелен телефон“ за същите обстоятелства и час.
 • Жител на с. Пейчиново е подал писмена жалба срещу съседа си, че е изградил ограда от излезли от употреба автомобилни гуми. Жалбата е предадена на Община Бяла за решаване по компетентност.
 • Постъпила е писмена жалба за отглеждане на животни в регулацията на с. Пиперково.
 • Препратена е жалба за замърсяване на атмосферния въздух и шум в околната среда от дейността на зърносушилня в с. Тръстеник. Извършена е контролна проверка. Обектът не е функционирал. Площадката е била почистена.
 • Постъпила е писмена жалба от жители на гр. Силистра за шум, прах и миризми от производствена дейност, която се осъществява в близост до имотите им. Жалбата е препратена по компетентност към Община Силистра.

През месец ноември   2019 г. в РИОСВ-Русе  е постъпила 1  писмена жалба.

 • Постъпила е жалба от жител на с. Старо селище, Община Исперих за замърсяване на уличното платно и системно нерегламентирано  изгаряне на отпадъци. Жалбата е препратена към кмета на Община Исперих по компетентност.

През месец октомври  2019 г. в РИОСВ-Русе  не са  постъпвали  писмени жалби.


През месец август 2020 г. в РИОСВ-Русе е  постъпила една  писмена жалба.

 • Препратена е писмена жалба от жители на град Русе за нерегламентирано сметище в кв. „Тракция“, гр. Русе. Предстои извършване на съвместна проверка с представители на Община Русе.

През месец септември  2019 г. в РИОСВ-Русе  не са  постъпвали  писмени жалби.


През месец  август  2019 г. в РИОСВ-Русе  е постъпила 1 писмена жалба.

 • Постъпила  е писмена жалба от жители на с. Табачка за отглеждане на биволи в регулацията на населеното място, замърсяване с торови маси и неприятни миризми. Сигналът ще бъде препратен към Община Иваново и Областна дирекция по безопасност на храните-Русе.

През месец  юли  2019 г. в РИОСВ-Русе  не са   постъпвали писмени  жалби


През месец  юни 2019 г. в РИОСВ-Русе е постъпила една  писмена  жалба

Постъпила е писмена жалба от жител на гр. Исперих за незаконно изграден обор, отглеждане на животни в регулацията на населеното място и замърсяване с торови маси. Жалбата ще бъде препратена по компетентност към общината.


През месец  май  2019 г. в РИОСВ-Русе  са   постъпили две писмени  жалби

 •  Постъпила е писмена жалба  от жител на с. Пиперково (Община Ценово) за замърсяване с торови маси в регулацията на населеното място. Жалбата ще бъде препратена по компетентност към общината.
 • Постъпила е писмена жалба от жители на с. Червена вода (Община Русе), че големи селскостопански машини минават през черен път и включвайки се в пътната мрежа на селото запрашават въздуха.

През месец  април  2019 г. в РИОСВ-Русе  са   постъпили две писмени  жалби

 •  Постъпила е писмена жалба за замърсяване на терени с торови маси в с. Зебил (Община Главиница). Жалбата е препратена към РЗИ-Силистра за решаване по компетентност.
 • Постъпила е писмена жалба за отглеждане на животни в регулацията на с. Вазово (Община Исперих). Жалбата е препратена по компетентност към ОДБХ-Разград и кмета на населеното място.

През месец  март 2019 г. в РИОСВ-Русе е  постъпила една писмена  жалба

 • Постъпила е писмена жалба за замърсяване на терени с торови маси в района на „Фазанарията“, гр. Русе. Предстои контролна проверка по жалбата.

През месец  февруари   2019 г. в РИОСВ-Русе е  постъпила една писмена  жалба

 • Препратена е писмена жалба от РЗИ-Русе на жител от гр. Русе за замърсяване на атмосферния въздух с прахови частици, причинено от биотво отопление, в кв. „Възраждане“. Жалбата е препратена за решаване по компетентност в Община Русе.

През месец януари 2019 г. в РИОСВ-Русе не са постъпвали писмени жалби. 


 Архив на съобщенията за постъпилите в РИОСВ-Русе писмени жалби по години: 2011 г. - 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г.