За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Търгове

ОБЯВАВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

О Б Я В А 

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Заповед № 22.10.2013 г. на Директора на РИОСВ- Русе изтегли обявата

Документация за участие в процедура за търг с тайно наддаване с предмет: отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, под управление на РИОСВ- Русе изтегли

Галерия