За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Каракуз”

Защитена местност „Каракуз”

Местоположение: град Алфатар, община Алфатар, област Силистра.

Площ: 740.739 дка, държавен горски фонд. Стопанисва се от Държавно ловно стопанство Каракуз” - град Дулово.

Заповед за обявяване: Заповед № 798 от 23.10.1992 г. на министъра на околната среда. Актуализирана площ със Заповед № РД–563/12.07.2007 г. от 751.000 дка на 740.739 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 107.

Режими: Забранено е всякакво строителство, сечи освен отгледни и санитарни, събиране на растения и липов цвят; ловуване в периода март-юли; паша на домашни животни; лагеруване и палене на огън.

102_0284_r1

Галерия