За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1066/15.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1066/15.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план -  изменение на плана за улична регулация” с местоположение УПИ V-134, кв. 7 по плана село Ястребово , общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1064/15.04.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1064/15.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на барбекю и склад за инвентар” с местоположение идентификатор 66425.32.275 по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. №1062 /15.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1062 /15.04.2014 г., относно ИП/ПП за „промяна предназначението на магазин в кафе-бар” с местоположение  Пи с идентификатор 63427.21432 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1061/15.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1061/15.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за изкупуване, събиране и предварително  третиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и текстил” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.258.72 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1060/15.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1060/15.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за приемане, съхраняване и експлоатация на охладена, замразена и жива риба” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.500.494 по КК на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. №1059 /15.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1059 /15.04.2014 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПЗ предвиждащ изграждане на складове  за промишлени стоки  със застроена площ  1 820 кв. м” с местоположение УИП IX-7085 кв. 63 по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. №1057 /15.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1057 /15.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно  и канализационно отклонение” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.1025 по КК на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 1048 /14.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1048 /14.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автомивка и автосервиз(без бояджийски, тенекеджийски  услуги, монтаж и демонтаж на газови уредби” с местоположение УИП XXVIII, кв. 119 по плана нагр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 999/10.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 999/10.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция за мобилни услуги” с местоположение УПИ IX, кв. 596 по плана на гр. Русе 

Галерия