За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2519/30.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2519/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и надстройка - тавански жилищен етаж на двуетажна сграда със смесено предназначение” с местоположение УПИ XIV-337, кв. 29 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2518/30.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2518/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4800.1.2 в магазин за пакетирани хранителни стоки и кът за кафе бар” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4800 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2517/30.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2517/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна система и съоръжения на с. Писанец”

Писмо до възложителя с изх. № 2516/30.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2516/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващ склад в помещение за монтиране на бояджийска камера за коли и микробуси” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.146 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2515/30.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2515/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автомобилна електронна везна и пристройка към съществуваща административно-битова сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.104.280 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2514/30.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2514/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 503.2426 по КП на местност Дрибак, с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № АО 4063/29.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 4063/29.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Порскостопански план” с местоположение имоти 000900 и 000901 в землището на с. Прелез, имот 000020 в землището на с. Яребица; имоти 000092 и 000012 в землището на с. Руйно, имоти 000146, 000240, 000241, 000243, 000244, 000247, 000248, 000249, 000252, 000253, 000255, 000258, 000259, 000260, 000261, 000262, 000263, 000266, 000267, 000271 и 000272 в землището на с. Черник, имоти 000200 и 000003 в землището на с. Поройно.

Писмо до възложителя с изх. № 2491/29.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2491/29.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на част от съществуваща сграда за административно-битова част към ремонтна работилница и складова база. Изграждане на надстройка с един етаж с височина до 10 м” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.2130 (УПИ II-22пп) по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2490/29.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2490/29.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Пристройка към сграда и преустройство в кафе аперитив” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.2130 по КК и КР на гр. Кубрат

Изходящ № АО 3736/31.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения от пауловния, орехи и кайсии на обща площ от 181.754 дка” с местоположение: имот 025032 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле

Галерия