За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 982/10.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 982/10.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща производствена сграда в производствена сграда за монтаж на метални изделия” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.1076 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 955 /10.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 955 /10.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на спортна площадка” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.1894 по КК на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 954/10.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 954/10.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на спортна площадка” с местоположение УПИ I-345, кв. 28 по плана на с. Правда, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 935/04.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 935/04.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на открит басейн с обем 170 куб. м” с местоположение УПИ I-1438, кв. 111 по плана на гр. Мартен, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 934/04.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 934/04.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ажурна ограда” с местоположение имот с № 000153 в землището на с. Пет Кладенци, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 933/04.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 933/04.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, реконструкция, модернизация и ремонт на покрива с оформяне на подпокривно пространство с надзид 1,80 м” с местоположение УПИ I-553, кв. 685 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 930/04.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 930/04.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Разкриване на пункт за изкупуване на вторични суровини, представляващи отпадъчна хартия, велпапе, найлон, стречфолио, пластмаса, бутилки и др.” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.472 по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 916/04.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 916/04.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Текущ ремонт на съществуващо помещение - клетка за животни в Зоокът "Липник" - гр. Русе” с местоположение: местността "Лесопарк Липник" в землището на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 912/03.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 912/03.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на параклис” с местоположение УПИ XVII-452, кв. 40 по плана на с. Сребърна, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 907/03.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 907/03.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане и надстройка на търговска сграда за обособяване на офиси” с местоположение УПИ IX-207, кв. 9 по плана на с. Черник, общ. Дулово

Галерия