За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2057/22.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2057/22.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на склад за селскостопански инвентар” с местоположение УПИ I-58, 59, кв. 18 по плана на с. Звенимир, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2056/22.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2056/22.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на външно ел. захранване за павилион на спирка 76” с местоположение на трасето от РК 1-1, ТП 319 до павилион на спирка 76, бл. 10, ж.к. Дружба 3 в гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2055/22.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2055/22.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на външно ел. захранване за павилион на спирка 69” с местоположение ул. „Чипровци” в гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2054/22.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2054/22.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на външно ел. захранване за павилион на спирка 32” с местоположение на трасето от РК 1-1 захранвана от ТП „Опал” до павилион на спирка 32 на ул. „Плиска” в гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2053/22.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2053/22.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на склад за съхранение и почистване на резене” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.514.129 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2052/22.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2052/22.06.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на спортна площадка в с. Тръстенк, община Иваново” с местоположение УПИ I-170, кв. 28 по плана на с. Тръстенк, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2051/22.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2051/22.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Киев” № 9, бл. „Падаревски”, вх. Б в гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2050/22.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2050/22.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Димчо Дебелянов” № 4, бл. „Българка”, вх. В в гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2049/22.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2049/22.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Реконструкция, саниране и преустройство на таванско помещение с предназначение за подвързване на архивни материали” с местоположение УПИ IX-3175, кв. 92 по плана на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2048/22.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2048/22.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на сградно водопроводно отклонение с дължина 11 м” с местоположение на трасето от съществуващ уличен водопровод до УПИ XII-573, кв. 37

Галерия