За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3101/13.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3101/13.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Разрушаване на три съществуващи сгради и изграждане на автосервизен комплекс на територията на Промишлена зона Запад - гр. Силистра” с местоположение УПИ I, II, III, IV, V и VI, кв. 24, гр. Силистра, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3100/13.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3100/13.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Строеж на едноетажна сграда за търговски обект” с местоположение с ПИ с идентификатор 24030.501.9220 по КК и КР на гр. Дулово, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3099/13.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3099/13.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Строеж на казан за варене на ракия” с местоположение УПИ I-560, кв.142 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 3080/12.11.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3080/12.11.2014 г., относно ИП/ПП за „ Монтаж на 5 бр. антени за пренос на данни с излъчвателна мощност 2,5 W” с местоположение УПИ XI-120, кв. 13 по плана на с. Белица, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3079/12.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3079/12.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на 6 бр. антени за пренос на данни с излъчвателна мощност 3 W” с местоположение УПИ III-142, кв. 18 по плана на с. Преславци, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3078/12.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3078/12.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на 3бр. антени за пренос на данни с излъчвателна мощност 1,5 W” с местоположение УПИ XVII, кв. 17 по плана на с. Варненци, общ. Тутракан

Галерия