За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3077/12.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3077/12.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на 2 бр. антени за пренос на данни с излъчвателна мощност 1 W” с местоположение УПИ XII, кв. 21 по плана на с. Шуменци, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3076/12.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3076/12.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на 6 бр. антени за пренос на данни с излъчвателна мощност 3 W” с местоположение УПИ VII, кв. 5 по плана на с. Бреница, общ. Тутракан 

Писмо до възложителя с изх. № 3075/12.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3075/12.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на 2 бр. антени за пренос на данни с излъчвателна мощност 1 W” с местоположение УПИ I, кв. 6 по плана на с. Търновци, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3074/12.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3074/12.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна на предназначението на част от жилищна сграда в 2 бр. магазини и реконструкция на сградата с оформяне на 2 нива” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3024 по КК и КР на гр. Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 3073/12.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3073/12.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и промяна предназначението на бивша столова в спортен билярд клуб и кафе-бар” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.515 по КК и КР на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 3071/11.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3071/11.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нов склад за съхранение на пакетирани минерални торове с проектен капацитет  3 600 т.” с местоположение УПИ I-503, кв. 41 по плана на с. Долна Студена, общ. Ценово 

Писмо до възложителя с изх. № 3071/11.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3071/11.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нов склад за съхранение на пакетирани минерални торове с проектен капацитет  3 600 т.” с местоположение УПИ I-503, кв. 41 по плана на с. Долна Студена, общ. Ценово 

Писмо до възложителя с изх. № 3068/11.11.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3068/11.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.1088 по КК и КР на гр. Силистра 

Галерия