За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4124/27.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4124/27.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция от мобилна електронна съобщителна мрежа” с местоположение жилищна сграда на ул. Борисова №75, бл. Пушкин, кв. 185 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4123/27.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4123/27.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 24150.51.9 в землището на Духовец, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 4122/27.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4122/27.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 03472.112.41 в землището на Белинци, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 4121/27.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4121/27.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 025061 в землището на с. Долец, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 4120/27.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4120/27.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 025062 в землището на с. Долец, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 4119/27.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4119/27.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.296.34 в землището на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4118/27.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4118/27.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПЗ за УПИ II-2059, кв. 692 по плана на гр. Русе, с цел изграждане на жилищна сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 4117/27.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4117/27.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда” с местоположение УПИ XII-215, кв. 23 (ул. Дванадесета №1) по плана на с. Грънчарово, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 4116/27.12.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 4116/27.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Поставяне на преносим контейнер с цел извършване на следните дейности: Козметика, масаж, маникюр и педикюр” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.973 по КК на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 4115/27.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4115/27.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващ гараж и пристройка в магазин за промишлени стоки” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.951 по КК на гр. Тутракан

Галерия