За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4022/16.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4022/16.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на цех за обработка на ядки” с местоположение имот 256009 в землището на с. Севар

Писмо до възложителя с изх. № 4021/16.12.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 4021/16.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за захранване на имот 090010 в землището на село Главан, общ. Силистра”

Писмо до възложителя с изх. № 4020/16.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4020/16.12.2013 г., относно ИП/ПП за „КПИИ съгласно чл. 150 от ЗУТ (ИП- Изграждане на фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност до 30 kW” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.502.573- Айдемир

Писмо до възложителя с изх. № 4019/16.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4019/16.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на канализационно отклонение с дължина 17 м” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.507.331 по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 4013/14.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4013/14.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка, предназначена за складови помещения към съществуваща производствена сграда на яйчен гранулат” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.6.336 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4012/14.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4012/14.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция за мобилни услуги” с местоположение УПИ I-83, 223 (бул. Трети март-30) по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4011/14.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4011/14.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция за мобилни услуги” с местоположение УПИ I, кв. 686 (ул. Рига-24, бл. Асен, вх. 1) по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4010/14.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4010/14.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция за мобилни услуги” с местоположение УПИ VI, кв. 169 (ул. Мидия Енос-5, бл. Чая) по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4005/14.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4005/14.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция за мобилни услуги” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6421.2 (ул. Свети Климент-106, вх. Б) по КК на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 4004/14.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4004/14.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция за мобилни услуги” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6406.2 (ул. Свети Климент-46) по КК на гр. Разград

Галерия