За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4003/14.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4003/14.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция за мобилни услуги” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6337.4 (ж.к. Лудогорие, бл. 4) по КК на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 4002/14.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4002/14.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция за мобилни услуги” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.504.129.1 (ж.к. Орел, бл. 12, вх. Д) по КК на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 4001/14.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4001/14.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция за мобилни услуги” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6200.1 (ул. Бели Лом-30, бл. Мусала) по КК на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 4000/14.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4000/14.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция на мобилна електронна съобщителна мрежа” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3426.6 (ул. Москва-85, вх. Б) по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3999/14.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3999/14.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция за мобилни услуги” с местоположение на покрива на жилищна сграда в кв. 731, ул. Лозен планина-1, бл. Драва, вх. 1, гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3998/14.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3998/14.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция за мобилни услуги” с местоположение на покрива на жилищна сграда в ж.к. Дружба-3, ул. Н.Й.Вапцаров-22, бл. 9, кв. 592, гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3997/14.12.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3997/14.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция за мобилни услуги” с местоположение: покрива на жилищна сграда в кв. 860р, ул. Петрохан-102, бл. Попович, гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3996/14.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3996/14.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на две жилищни сгради и автодиагностичен пункт” с местоположение ПИ и идентификатор 63427.145.87 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3995/14.12.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 3995/14.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на канализационна шахта” с местоположение ПИ и идентификатор 24030.501.3057 по КК на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3994/14.12.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3994/14.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда” с местоположение ПИ и идентификатори 63427.153.2012 и 63427.153.2015 по КК на гр. Русе

Галерия