За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1882/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1882/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на сграда - столова в шивашки цех” с местоположение имот 065002 в землището на с. Веселец, общ. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 1881/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1881/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на втори етаж от съществуващ производствен цех в бар - клуб с банкетна зала” с местоположение УПИ І, кв. 129 по плана на с. Дянково, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1879/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1879/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес - лятна градина към сезонна кафетериа. Изграждане на соларна инсталация за бойлер за гореща вода към сграда със стаи за квартирно настаняване. Закупуване на оборудване, обзавеждане и автомобил” с местоположение УПИ V, кв. 33 по плана на с. Малък Поровец, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1878/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1878/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ "Радост" в гр. Русе” с местоположение УПИ I-2744, кв. 52 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1875/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1875/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автоработилница (без бояджийски, автотенекеджийски услуги, монтаж и демонтаж на газови уредби)” с местоположение УПИ XXII, кв. 19 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1873/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1873/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от шивашки цех в магазин за промишлени стоки и Аутлет” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.60 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1871/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1871/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с малка височина - до 10 м” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.503.12 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1870/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1870/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Разделяне на кафе - бърза закуска и обособяване на магазин за хранителни стоки” с местоположение УПИ ІІІ, кв. 43 по плана на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 1869/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1869/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на надстройка на съществуваща жилищна сграда и гараж” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.1206 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1868/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1868/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови” с местоположение имот № 000709 в землището на гр. Бяла

Галерия