За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2615/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2615/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда и навес за селскостопански инвентар” с местоположение УПИ VI, кв. 17 (образуван от имот 602.14) по плана на гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 2614/09.08.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2614/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 095036 в землището на с. Красен, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2613/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2613/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 047005 в землището на с. Бръшлен, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2612/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2612/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 420039 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2611/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2611/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 053022 в землището на с. Нисово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2610/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2610/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 103087 в землището на с. Нисово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2609/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2609/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 103086 в землището на с. Нисово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2608/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2608/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 112004 в землището на с. Нисово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2607/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2607/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 102011 в землището на с. Нисово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2606/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2606/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка и надстройка към съществуваща жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.1108 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия