За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Зелен телефон

Предприети действия

2024 година: януари - февруари - март - април - май - юни

2023 година.: януари - февруари - март - април - май - юни- юли- август - септември - октомври - ноември - декември

2022 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2021 година: януари - февруари - март - април - май - юни  - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2020 година.: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2019 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2018 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2017 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2016 година: януари - февруари - март- април - май - юни - юли -август - септември - октомври - ноември - декември

2015 година: януари - февруари - март  - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2014 година: януари и февруари-март-април-май-юни-юли-август-септември-октомври-ноември-декември

2013 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2012 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2011 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември


2010 година:

март - април - май - юни - юли - август - септември - oктомври - ноември - декември

Галерия